MOTORING

Used Cars


`05 NISSAN HARDBODY TD3 D/Cab R70,000 Neg Kevin 082‑339‑1465 - AV002407


PETER MONARENG - HONDA PLUS Uma udzinga imoto lesebentile leselizingeni lelisetulu ngishayele kulelicingo lelilandzelako, ngitakwentela tintfo tibemalula ngemali lenela sikhwama sakho. Peter Monareng 072‑258‑6638 [email protected] - SS079602


CASH FOR USED CARS / BAKKIES Any place Any condition JAPIE 082‑966‑8126 - SS079598


GT AUTO We Buy and Sell Cars / Bakkies Top prices paid Pierre: 076‑304‑4476 Louw: 082‑338‑9866 - SS079590


MUZI SHONGWE - HONDA PLUS For Excellent Deals & Service that will suite your pocket You can contact me or make a please call me and I will call You back Vusi Shongwe 072‑487‑0003 [email protected] - AV002369

Top