LEGALS

Tenders


NOTICE WITHDRAWAL OF BIDS The Fetakgomo-Greater Tubatse Municipality (Lim476) hereby withdraws the bids indicated below: Bid no: FGTM/T03/16/17 Tender description: Municipal Fleet Maintenance and Repair of Heavy Machineries and Trucks Reason: The advertised period was shorter Bid no: FGTM/F08/17/18 Tender description: Proposal to provide Insurance Brokering Services to Fetakgomo-Greater Tubatse Municipality (LIM 476) for a period of 03 years, renewable annually Reason: The advertised period was shorter Bid no: FGTM/F09/17/18 Tender description: Designing, Layout, Delivery and Printing of accounts statement for a period of 3 years, renewable annually Reason: The advertised period was shorter Bid no: FGTM/F10/17/18 Tender description: Review of GRAP compliance for Immovable Assets and Updating of Immovable Fixed Assets register, for a period of 3 years renewable annually Reason: The advertised period was shorter The Municipality would like to apologize to all the bidders who had shown interest in the above listed bids, for any inconvenience this may have caused. Regards NP Busane Acting Municipal Manager - MN000984


HOERSKOOL NELSPRUIT Tel: (013) 755-2082 TENDERS VIR 2018 Tenders word ingewag vir ondergenoemde: * Lewering van vars vleis * Lewering van brood * Lewering van vars melk * Lewering van vars eiers * Tendervorms is beskikbaar by die Ontvangstoonbank van die skool vanaf Vrydag, 15 September 2017. Sluitingsdatum: Vrydag 22 September 2017 om 11:00 Navrae kan gerig word aan - Me A Erasmus Tel 013 755 2082 Tenders DUIDELIK GEMERK: VOEDSELTENDER moet fisies ingehandig word by: Hoërskool Nelspruit Cameronstraat 1 Nelspruit Geen tenders per faks sal aanvaar word nie. - TA004809

Top